Organizirano tjelesno vježbanje za starije osobe

[VJEŽBANJEM PROTIV AGEIZMA]

Novi program u Vježbaonici
– * za osobe od 55god na više
– 2x tjedno po 55min
– do max. 10 osoba u grupi uz stručnu pratnju trenera

Cilj i program
– povećanje aerobnog kapaciteta
– vježbe istezanja i snaženja
– vježbe mobilnosti i stabilnosti
– vježbe opuštanja

Termini
– Srijeda i petak u 11h
– Prije dolaska je obvezna najava/dogovor

Kontakt
– 095 91 800 46
– info@vjezbaonica.hr

Tjelesna aktivnost predstavlja biotičku potrebu svakog pojedinca i ima nezamjenjivu ulogu u njegovom svakodnevnom životu jer predstavlja najbolje sredstvo za postizanje i održavanje zdravlja. Svaki pojedinac teži uspostavljanju cjelovitosti ličnosti, a svako narušavanje istog ne pridonosi ravnoteži tjelesno – zdravstvenog aspekta pojedinca te se nužnost redovitog tjelesnog vježbanja nameće sama po sebi.

S produljenjem životnog vijeka raste udjel starijeg stanovništva, ali i zahtjevi za podizanjem njihove kvalitete života. Međutim, porast broja starijih osoba sve češće prati sve veća diskriminacija po osnovi dobi – za koju se koristi termin „ageizam“ – kao svojevrsni rasizam, diskriminacija. Starost prati društvena isključenost, nepristupačnost brojnim sadržajima, negativan pristup okoline… pa slijedom toga i pad kvalitete života. Svi čimbenici društva moraju preuzeti odgovornost sprječavanja svih vrsta takvih diskriminacija, osiguravati potrebne uvjete da svaka starija osoba živi dostojanstveno, s najvišom razinom skrbi, s naglaskom na zaštiti ljudskih prava, sloboda, prava na mentalno i tjelesno zdravlje, socijalnu sigurnost.

Nove generacije starijih ljudi su zdravije i obrazovanije, a time i zahtjevnije u svojim željama i potrebama. Potreba starijih ljudi za korištenjem različitih svakodnevnih slobodnih aktivnosti od jednake je važnosti kao i zadovoljenje osnovnih egzistencijalnih potreba. Kvaliteti života pojedinca pridonosi uključenost u svakodnevne zanimljive aktivnosti koje su zbog nemotiviranosti starijih i nedovoljne ponude svedene na minimum.

Redovna tjelesna aktivnost srednjeg intenziteta koja se sastoji od vježbi za povećanje aerobnog kapaciteta (vježbe hodanja, vježbe zagrijavanja na spinn biciklima, vježbe na mini – trampolinu) te kombiniranih vježbi snaženja, istezanja, mobilnosti, stabilnosti s upotrebom različitih rekvizita s ciljem raznovrsnog i sveobuhvatnog djelovanja na povećanje općeg tjelesnog stanja može pozitivno utjecati na smanjenje visokog tlaka, smanjenje problema artritisa i bolesti srca i krvožilnog sustava, smanjenje problema dišnog sustava, povećanje kognitivnih sposobnosti, poboljšanje raspoloženja. Također, redovita tjelesna aktivnost utječe i na dugotrajnije održavanje samostalnosti i neovisnosti pojedinca što pridonosi da i u ovom razdoblju pojedinac u što većoj mjeri pronađe sreću i smisao svog življenja. Vježbanje kao stil života, dokazano je, poboljšava kvalitetu življenja.

Program “Vježbanjem protiv ageizma”
Program se odvija u prostorijama studija Vježbaonica, Jarun 22, Zagreb. No, predviđa i edukacije u prostorima udruga umirovljenika, mjesnih zajednica, domova za starije, gerontocentara, odnosno najbliže mjestu stanovanja starijih građana.

Program svakog sata vježbanja bit će usmjeren na poboljšanje određene tjelesne sposobnosti kako bi korisnici starije životne dobi ostali fizički aktivni kroz što duži period života i uživali pozitivne posljedice na zdravlje.

Znači, sastojat će se od vježbi za povećanje aerobnog kapaciteta te kombiniranih vježbi snaženja i istezanja, vježbi mobilnosti i stabilnosti te vježbi opuštanja na kraju sata uz stručno vodstvo trenera –apsolventa Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Jana Doležala i Jelene Pešut prof.kineziologije.

Svrha Programa je razvijanje svijesti starijih osoba o potrebi zdravog življenja, motiviranje pojedinaca ali i institucija i zajednice na obične, svakodnevne, lako ostvarive male aktivnosti kojima će činiti pomake u kvaliteti života starijih osoba ali i zajednice u kojoj starije osobe žive.

Programom se želi pojedincu, starijoj osobi, ali i svima u zajednici u kojoj žive, pokazati da je potrebno redefinirati pristup starosti i starenju, mijenjati negativne stavove društva prema starijima (ageizam), širiti ideju aktivnog i sudjelujućeg starenja, prava na cjeloživotno učenje i aktivno sudjelovanje u životu zajednice. Korištenjem usluga Programa starije osobe ostvaruju višestruku korist u vidu pozitivnih utjecaja na tjelesno zdravlje, socijalizaciju kroz druženja s drugim korisnicima programa te stjecanje novih vještina i razvijanje kognitivnih sposobnosti.

 

Program se odvija pod pokroviteljstvom Grada Zagreba.

Untitled