DIJAGNOSTIČKI UVODNI SAT

Kako ste već mogli vidjeti, uveli smo novu uslugu koja je obavezna za sve novoupisane vježbače.

Već dugo razmišljamo o tome jer dijagnostika prije početka vježbanja posebno kod osoba koje nisu aktivne može značajno smanjiti mogućnost od ozljede, ubrzati napredak i koristi vježbanja te dati vrlo važne informacije o samom usmjeravanju treninga i postavljanju ciljeva kod vježbača.

Od čega se sastoji dijagnostički uvodni sat?

Na početku se izvodi skupina vježbi koje i nisu vježbe u pravom smislu riječi. To su više pokreti koji otkrivaju tri važne stvari: nivo simetrije lijeve i desne strane, eventualnu bolnost pri izvođenju nekih pokreta te fizičke mogućnosti vježbača.

Svi smo u određenoj mjeri asimetrični i ako je asimetrija u granicama normale, to ne smeta samom vježbaču da radi treninge u potpunosti. Povećana asimetrija koja je također dosta česta značajno povećava mogućnost ozljede. Naši su treninzi prilagođeni tome da povećavaju jednakost lijeve i desne strane tijela te tako utječu na smanjenje mogućnosti od ozljede.

Bolnost u određenom dijelu tijela znači kako nešto nije u redu. Ako se otkrije kod vježbača, potrebno je pronaći uzrok. Tretiranje samog simptoma može donijeti kratkoročne rezultate no budući da uzrok nije otklonjen, stanje će se ponoviti. Kada otkrijemo uzrok, prema tome upućujemo vježbača na treninge ili eventualnu terapiju dok ne dođe do poboljšanja stanja.

Fizičke (ne)mogućnosti vježbača kod onih neaktivnijih mogu smetati kod postizanja željenog cilja vježbanja. Stoga je važno povećati mogućnosti vježbača. Ovo je zapravo i jedan od najčešćih ciljeva vježbanja.

Nakon tog dijela upućujemo vježbača u vrste pokreta koje izvodimo na našim treninzima te kako se oni izvode i zašto baš tako. Važno je prihvatiti odgovarajući obrazac pokreta koji ćemo tijekom treninga tesati kako bi tijelo zadržalo pravilan položaj ne samo na treningu nego i u svakodnevnom životu i radu. Mnogi su imali velike dobrobiti već samo od ispravljanja načina na koji se kreću.

Disanje je još jedna stvar koju ćemo vas naučiti kada dođete na dijagnostički sat. Pravilno disanje nadalje pomaže nadopuniti dobrobiti pravilnog položaja tijela i pravilnog kretanja.

Interpretacijom dobivenih rezultata zaokružujemo trening. Tako, sada ste u potpunosti spremni krenuti na grupne treninge.

Od uvođenja dijagnostike primijetili smo kako se novi vježbači puno brže uključuju u grupu i nema onoga uobičajenog zaostajanja na početku.

Stoga možemo konstatirati da smo ispunili cilj koji smo željeli postići dijagnostikom J

Svoj dijagnostički sat možete rezervirati putem maila: info@vjezbaonica.hr