DANI ZATVORENIH VRATA

Dragi vježbaničari!

Došlo je doba godišnjih odmora i vremena za uživanje na plažama.

Vježbaonica zatvara svoja vrata na kratko vrijeme. Zadnji radni dan je 23.07.

a ponovno otvaramo svoja vrata 17.08.

od 15.08. možete rezervirati svoje termine i informirati se o rasporedu grupa.

Do tada uživajte, mi znamo da hoćemo.

Sportski pozdrav od ekipe iz Vježbaonice!